Μουσείο Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Μουσείο Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Μελέτη και Επίβλεψη για την Επισκευή και Διαρρύθμιση στο κτίριο επί τής οδού Θεωρίας και Αρετούσης στήν πλάκα, και προσθήκη Νέας Πτέρυγας στο Μουσείο. Το νέο κτίριο αποτελεί απαραίτητη συμπλήρωση τού Μουσείου για να στεγαστεί η συνέχεια τής Δωρεάς τού Π.& Αλ. Κανελλοπούλου η οποία αποτελείται από σημαντικά Αρχαία και Βυζαντινά αντικείμενα.
Τόπος
Πλάκα
Έτος Ολοκλήρωσης
2007
Υπηρεσίες

Μελέτη - Επίβλεψη

Κατάσταση Έργου
Ολοκληρωμένο
Τηλεφωνο :
+30 210 8083624
Διευθυνση :
Πάροδος Ραγκάβη - Κηφισιά 14561
Email :
info@pmcalligas.gr